Mestský podnik služieb mesta Strážske } Novinky
Novinky
16.06.2017 Otvorenie letného kúpaliska

Otvorenie letného kúpaliska

13.04.2017 Zberný dvor TS - dovoz stavebného odpadu


10.04.2017 Upozornenie pre občanov

Upozornenie pre občanov k systému zberu nadrozmerného odpadu

06.04.2017 Oznam - letné kúpalisko

Príjmeme plavčíkov na letné kúpalisko

13.06.2016 Otváracie hodiny zberných dvorov MsPS

Otváracie hodiny zberných dvorov MsPS od 01.07.2016

08.04.2016 Zmena nakladania s drobným stavebným odpadom


29.01.2015 Oznámenie o bezplatnom zbere elektroodpadu


2.9.2013 Zmena e-mailovej adresy

MsPS mesta Strážske od 2.9.2013 zmenil svoju e-mailovú adresu na : msps@mspsstrazske.sk Všetku e-mailovú korešpondenciu posielajte už na túto novú adresu.

2013 Oznam - separujte už aj jedlé oleje a tuky a pomožte tak chrániť životné prostredie v našom meste

Separácia v meste Strážske sa rozšírila o dalšiu komoditu - jedlé oleje a tuky

Oznámenie

Oznámenie o povinnosti uzatvoriť si nájomnú zmluvu na hrobové miesto.

| predmet činnosti | služby | nakladanie s odpadmi | harmonogram zberu odpadu | projekt EÚ | povinne zverejňované údaje | fotogaléria | tlačivá | kontakt |